Offentliga marknaden 2017

En marknad värd över biljonen

Gränsen mellan vad som är offentlig sektor och privat näringsliv har alltid varit lite flytande. Den offentliga sektorn har alltid varit beroende av det privata näringslivet, och vice versa. Näringslivet genererar de skatteintäkter som finansierar det offentliga. Det offentliga köper i sin tur in varor och tjänster från bolag för enorma belopp varje år. Här skapas det Dagens Samhälle kallar den offentliga marknaden. Syftet med tjänsten Offentliga marknaden 2017, som du nu är inne i, är att försöka ge en bild av den marknaden.

Enligt Dagens Samhälles beräkningar uppgår den samlade omsättningen på den offentliga marknaden till 1 050 miljarder kronor, inklusive de köp som görs av de offentligt ägda bolagen. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges BNP. Inköpen görs från företag och organisationer i en mängd olika branscher. Men mest uppmärksammas de privata bolagen verksamma inom de klassiska välfärdsbranscherna vård, skola och omsorg.

Den här webbtjänsten ger inte bara en överblick över de största aktörerna på marknaden, utan visar också hur företagen fördelar sig mellan de olika branscherna. Tjänsten visar också vilka som ökar sin försäljning till offentlig sektor mest.

Tjänsten kartlägger också det offentliga näringslivet, det vill säga de bolag som staten, kommunerna och landstingen/regionerna själva äger. Många av dessa bolag verkar på den kommersiella marknaden, medan andra bedriver traditionellt offentlig verksamhet i bolagsform.