Offentliga marknaden 2017

Källor

Till grund för Dagens Samhälles kartläggning av den offentliga marknaden ligger en mängd källor och rapporter . Vi vill särskilt framhålla följande:

DoubleCheck

Offentlig upphandling och offentliga inköp, Mats Bergman, Konkurrensverket (2008)

Den offentliga sektorn i korthet, Statskontoret (2017)

Regional Linjetrafik 2016, Trafikanalys (2017)

Städföretagen i siffror, Almega serviceföretagen (2016)

Fakta om offentliga måltider, Livsmedelsverket (2017)

Den offentliga sektorn i korthet, Statskontoret (2017)

Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande, SCB (2016)

Swedish Medtech

Statistiska Centralbyrån

Sveriges Kommuner och Landsting

Famna

Kolada

E-delegationen

SLIT (Landstingen IT-chefer och IT-strateger)