Offentliga marknaden 2017

Idéburna organisationer

Företag Tot. intäkter (Mkr) Tillväxt 1 år
1 Svenska kyrkan 3 376 10%
2 Ersta Diakoni 920 10%
3 Brukarkooperativet JAG 895 -3%
4 Bräcke Diakoni 812 10%
5 Stora Sköndal 721 93%
6 Frälsningsarmén 715 -8%
7 Svenska Röda Korset 652 -6%
8 Stockholms Sjukhem 641 11%
9 HSB Omsorg 402 0%
10 Stockholms Stadsmission 398 21%
11 Sophiahemmet 390 3%
12 Blomsterfonden 263 5%
13 Stadsmissionens skolstiftelse 229 -8%
14 Viktor Rydbergs Skolor 207 14%
15 Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 173 9%
16 Bladins Skola 157 16%
17 Al-Azharskolan 154 1%
18 Göteborgs Högre Samskola 145 2%
19 Livets Ord 143 6%
20 Franska Skolan 99 2%

Kommentar

Kommuner och landsting köpte välfärdstjänster för 15,2 miljarder av idéburna aktörer under 2016, en ökning med cirka 5 procent jämfört med året innan. Idéburna organisationer, föreningar och stiftelser är framför allt verksamma inom skola och omsorg, med en mer blygsam verksamhet inom sjukvården.

Under 2016 expanderade idéburna aktörer främst inom omsorg. Inom skola, där de ideella har störst närvaro, minskade omsättningen. En tydlig tillväxt kan också ses i verksamheter relaterade till flyktingmottagande, om än från låga nivåer. Generellt ligger de idéburna på samma affärsvolymer som de gjorde 2012.

De idéburna för en blygsam tillvaro i Sverige, trots att det råder politisk enighet om att sektorn ska ges möjligheter att växa. Deras andel av den privat utförda välfärden är liten. Det handlar om några få procent av de pengar offentlig sektor lägger på köp av kärnverksamhet. I de nordiska grannländerna är genomslaget för idéburen välfärd betydligt större.

Kritiska röster har höjts för att det görs för lite från politiskt håll att främja idéburen verksamhet, till exempel när det gäller möjligheterna att delta i upphandlingar. Regeringen har flaggat för att de skulle kunna ges ett undantag i den vinstreglering som planeras. Därmed skulle de betraktas skilt från såväl det offentliga som från det privata.