Offentliga marknaden 2017

Statens företag

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Vattenfall 139 208 -15%
2 Telia Company 84 178 -3%
3 SAS 39 459 -2%
4 PostNord 38 478 -4%
5 Systembolaget 28 469 3%
6 Apoteket AB 20 325 4%
7 LKAB 16 343 -1%
8 SJ 9 336 3%
9 Svenska Spel 7 742 1%
10 Svevia 7 105 2%
11 Samhall 6 911 -4%
12 Sveaskog 5 922 -6%
13 Akademiska Hus 5 666 -40%
14 Swedavia 5 546 -14%
15 Green Cargo 4 208 5%
16 Infranord 3 911 -2%
17 Lernia 3 114 3%
18 SBAB Bank 2 884 23%
19 RISE 2 470 16%
20 Teracom Boxer Group 2 003 -50%
21 Specialfastigheter 1 912 -14%
22 Svensk Exportkredit, SEK 1 608 -22%
23 Apotek Produktion & Laboratorier 1 301 8%
24 SOS Alarm 1 017 4%
25 SSC (Svenska rymdaktiebolaget) 991 0%

Kommentar

De 48 koncerner som utgör statens bolagsportfölj omsatte 320 miljarder kronor förra året och med det är staten med bred marginal landets största företagare.

Ofta har den också varit framgångsrikast med vinster uppåt 50-60 miljarder kronor. Nu går det sämre. Giganter som Telia, Vattenfall och Posten går igenom tunga tider. I grunden bolag för basala nyttigheter för befolkningen som på senare år drivits av olika grader av ambition att betjäna också andra befolkningar. Såväl Telia som Vattenfall har fått slå till välkända, mindre smickrande och därtill kostsamma reträtter. Vattenfalls förlust för 2016 blev 26 miljarder kronor efter värdefall på såväl kärnkraft som utländska investeringar. Det är också den bärande anledningen till att den statliga portföljen för andra året i rad går back: - 4,7 miljarder kronor.

Framgångsrikast efter skatt blir åter igen den ganska anonyma fastighetsägaren Akademiska Hus som via bland annat reavinster når en vinst på 5 miljarder kronor.

Historiskt har det som sagt gått väldigt mycket bättre för det statliga företagandet, inte minst tack vare stora framgångar för Vattenfall, Telia och LKAB. Staten värderar själv bolagsportföljen till 510 miljarder kronor och bolagen är alltjämt starka nog att ge goda vinstutdelningar till ägaren. 2016 blev det 13,5 miljarder kronor till statskassan, klart lägre än tidigare år. Svenska Spel stod för största potten med 4,8 miljarder kronor. Såväl Vattenfall som LKAB slapp ge utdelning. LKAB tyngs av låga priser på järnmalm och en kämpig flytt av hela Kiruna för att kunna fortsätta bearbeta malmådern som går in under staden. 

Hållbar utveckling har blivit ett centralt begrepp för statens företagande. Bolagen ska vara föredömen inom affärsetik, antikorruption, mångfald, miljöarbete, jämställdhet, rubbet. Det poängteras hårt i statens bolagsförvaltning. Uppmärksamheten blir då självklart stor när statens bolag sviktar i det föredömliga. Det klingar inte väl när höga Teliachefer misstänks för mutbrott vid ljusskygga affärer i diktatorstyrda länder.