Offentliga marknaden 2017

Utomhusreklam

Kommentar

Det kommunala reklamutrymmet kan värderas till en halv miljard kronor. Det är också ett exempel på en affär med ett unikt samspel mellan offentliga och privata aktörer.

I utgångsläget finns kommunala behov, till exempel av väderskydd vid busshållplatser, offentliga toaletter och papperskorgar men även av att kunna erbjuda kommuninvånare och besökare billiga hyrcyklar. Lösningen kan vara att ett privat reklamföretag svarar för det kommunala behovet, står för investering och underhåll mot att de får rätt att sälja reklamutrymmet på gatumöblerna eller cyklarna. 

Reklamförsäljning svarar också för en inte oväsentlig del av de stora kollektivtrafikbolagens intäkter. Utomhusbolagen säljer reklamytorna i affischtavlor vid stationer och reklamplats utanpå och inuti kollektivtrafikens fordon. Avtalen innebär att säljaren får en fast del av reklamintäkterna.

I särklass störst intäkter från kollektivtrafikreklam har Storstockholms lokaltrafik (SL), vars intäkter från det reklamavtal de slutit med Clear Channel gav 260 miljoner kronor under 2016.  Värdet av avtalet beräknas öka till 360 miljoner kronor 2017.

Alla är inte förtjusta i att reklamen får breda ut sig. När majoriteten i Stockholms läns landsting antydde att den också kunde tänka sig att sälja rätten att namnge tunnelbanans stationer väckte det en proteststorm. 

Två företag, amerikanska Clear Channel och franska JC Decaux, är de absoluta dominanterna på marknaden med 70 procents andel av branschomsättningen och med avtal med en rad svenska kommuner. På den offentliga marknaden agerar också Wallstreet Media AB, ägt av Stampen Media Group, där bland annat Göteborgs-Posten ingår. Wallstreet Media har trafikreklam i och på bussar och spårväg i Göteborg och Västsverige.