Offentliga marknaden 2017

Tvätteritjänster

Offentlig marknad: 1 miljard kronor
Förändring (1 år): oförändrad

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Textilia 586 4%
2 Berendsen Textil Service 485 14%

Kommentar

Privata tvätt- och textilaktörer inom det offentliga innebär i princip företagen Textilia och Berendsen Textil Service. Textilia är större inom landstingen och Berendsen är den dominanta på den kommunala marknaden. Den statliga delen av marknaden är betydligt mindre och där är Textilia den något större spelaren, med avtal bland annat med Försvarsmakten.

Bolagen levererar förutom rena tvätteritjänster och arbetskläder andra hygien- och toalettprodukter samt mattvätt.