Offentliga marknaden 2017

Telekom

Offentlig marknad: 6 miljarder kronor
Förändring (1 år): ingen uppgift

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Telia 3 439 -6%
2 Tele2 1 687 5%
3 Telenor 421 15%

Kommentar

Telekom handlar i allt högre grad handlar om datakommunikation, inte om traditionell telefoni. Datatrafiken i fasta och trådlösa nät ökar i en dramatisk hastighet, med digitala trygghetslarm, nya e-tjänster, digitala handlingar och arkiv, öppen data och andra tjänster. 

Ett par hundra kommuner har egna nätverk (stadsnät), medan andra köper in tjänster från operatörer, mobiloperatörer eller speciella tjänsteföretag, så kallade kommunikationsoperatörer. Nätverken används både i den egna verksamheten och säljs i olika nivåer till medborgare och företag.

De senaste 20 åren har kommunerna investerat runt 30 miljarder kronor i kommunala stadsnät runt om i landet. Investeringstakten ligger på upp emot 2 miljarder kronor per år. Tack vare stadsnäten har Sverige i dag Europas fibertätaste bredband. Nio av tio stadsnät ägs och drivs i dag av kommunala bolag.

Vid sidan av kommunal utbyggnad av fibernät bygger i dag också byalag och ekonomiska föreningar lokala nätverk med hjälp av stödpengar från Jordbruksverket. Här agerar också bolag, framför allt IP-Only och Telias dotterbolag Skanova.

Telia är den överlägset största aktören på den offentliga marknaden för samtals- och datatjänster med en omsättning på 3,5 miljarder kronor. Därefter följer svenska Tele2 och norska Telenor. Tillsammans omsätter dessa jättar 5,5 miljarder kronor på den offentliga marknaden, i runda tal 10 procent av den samlade svenska marknaden för elektronisk kommunikation, som enligt Post- och telestyrelsen är värd runt 50 miljarder.

Men det är svårt att uppskatta hur mycket pengar offentlig sektor köper telekomtjänster för totalt. Den kommersiella delen av den offentliga telekommarknaden är alltså värd upp emot 6 miljarder kronor. Hur mycket kommuner och landsting köper från stadsnät och andra offentligt ägda nätverk är omöjligt att uppskatta.