Offentliga marknaden 2017

Teknikkonsulter

Offentlig marknad: 16 miljarder kronor
Förändring (1 år): ingen uppgift

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Sweco 3 581 -5%
2 ÅF 2 436 18%
3 WSP 2 087 17%
4 Caverion 1 026 -14%
5 Ramböll 870 6%
6 Tyréns 859 10%
7 Ahlsell 659 5%
8 Cowi 589 30%
9 Infratek 368 18%

Kommentar

Teknikkonsulterna har 30–40 procent av sin omsättning i offentlig sektor. Efter några år med stark tillväxt inom offentlig sektor har den mattats något under 2016. Mellan 2014 och 2015 var den över 9 procent för de dominerande företagen, mellan 2015 och 2016 var den 5 procent. 

Gränsdragningen mellan teknikkonsulter och arkitekter blir allt knepigare att dra. Det är gränsdragningen mellan teknikkonsulterna och byggbolagen och entreprenörerna där också. Med en tilltagande kompetensbrist i alla tre branscherna är det inte att undra på att de ofta slåss om samma folk sinsemellan.

Teknikkonsultföretag som WSP, Sweco och Tyréns har också gjort strategiska val som betytt att de breddar sin affär. De ger sig allt mer in i konsultuppdrag som samhällsbyggnadsexperter och utredare. Deras flitiga expertroll i kommuner och regioners arbete i förhandlingarna om regioner och kommuners medverkan i Sverigeförhandlingen är ett exempel. Med kommande stora bygg- och infrastrukturprojekt, som Ostlänken mellan Järna och Linköping eller Västlänken i Göteborg, får också konsultbolagen mycket jobb i processen.

När byggingenjörer anger var de helst vill jobba finns fem av konsultföretagen med på tio i topp-listan i Ingenjörsbarometern. Och när kommuner och landsting rekryterar ingenjörer har de att matcha löner och arbetsvillkor hos både byggföretag och teknikkonsulter.

Det är en bransch i god tillväxt. Tre av fyra företag behöver rekrytera och sammantaget behöver branschen anställa 7 500 personer bara under 2017, bedömde branschföreningen Svenska Teknik & Designföretagen i en rapport från i somras. Men personalomsättningen är stor och företagen rekryterar huvudsakligen från varandra. Nästan hälften av de som rekryterades kom från konkurrerande företag. 

Övriga teknikkonsulters fakturering på den offentliga marknaden, utöver de koncerner som redovisas i tabellen ovan, har Dagens Samhälle uppskattat till cirka 4 miljarder kronor.