Offentliga marknaden 2017

Tandvård

Offentlig marknad: 11 miljarder kronor
Förändring (1 år): oförändrad

Kommentar

Tandvården är en av de mest privatiserade vårdmarknaderna i Sverige. De privata står för cirka 70 procent av vuxentandvården, enligt Tandvårdsregistret. 

Folktandvården, med landstingen som huvudman, dominerar däremot inom barntandvården och har en marknadsandel på 86 procent, enligt en kartläggning från Tandläkartidningen.

Landstingen och regionerna har två roller på tandvårdsmarknaden: dels som ansvarig för ungefär en fjärdedel av tandvården, bland annat för patienter med särskilda behov och den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården, dels som utförare av vuxentandvård.  

De offentliga vårdgivarna finns i alla 21 landsting och regioner med nästan 900 mottagningar. Privattandvården består av drygt 2 000 vårdgivare med cirka 3 500 mottagningar. 

Tandvården ligger, med vissa undantag, utanför den vanliga hälso- och sjukvården. Totalt kostar tandvården runt 25 miljarder kronor per år. Patienterna betalar merparten, drygt 60 procent, i tandvårdsavgifter medan staten och landstingen står för cirka 20 procent vardera. 

Staten ger ett tandvårdsstöd på drygt 5 miljarder kronor som fördelas av Försäkringskassan. Stödet är dels ett allmänt tandvårdsbidrag, dels ett högkostnadsskydd. 

Under 2016 var landstingens kostnader för tandvård 6 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Totalt är den offentliga sektorns utgifter för tandvården, alltså landstingens kostnader och det statliga bidraget, drygt 11 miljarder kronor. 

Det ojämförligt största privata tandvårdsföretaget är Praktikertjänst som 2016 omsatte 4,4 miljarder kronor på tandvårdssidan och står för en fjärdedel av all vuxentandvård i Sverige.

Men det finns andra aktörer som växer, bland andra den riskkapitalägda tandvårdskoncernen Colosseum Smile, som omsatte drygt 500 miljoner kronor 2016.