Offentliga marknaden 2017

Städning och service

Offentlig marknad: 6 miljarder kronor
Förändring (1 år): oförändrat

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 ISS 1 276 -9%
2 Sodexo 946 15%
3 Coor Service Management 332 -27%
4 Förenade Service 305 17%
5 Allianceplus 166 44%

Kommentar

Den svenska städ- och servicebranschen har 54 000 anställda, varav 38 000 i städföretagen, enligt branschorganisationen Almega Serviceföretagen. 

Branschen domineras av de två giganterna ISS och Sodexo, med säten i Danmark respektive Frankrike. 

Enligt Almega Serviceföretagen väljer cirka 60 procent av deras medlemsföretag bort deltagande i offentlig upphandling. Bakgrunden sägs vara att det är mycket fokus på pris och att uppföljningen på ställda krav är för dålig. Enligt en granskning tilldelas 98 procent av upphandlingarna det företag som har lägst pris.

Branschen är en av de mest mångkulturella i landet, med över hälften av de anställda födda utomlands. För många är det en väg in på arbetsmarknaden, häften av de som anställs var tidigare arbetslösa.