Offentliga marknaden 2017

Skola och barnomsorg

Offentlig marknad: 42,8 miljarder kronor
Förändring (1 år): +7,0% (2,3 miljarder)

Så har köpen från privata aktörer utvecklas sedan 2010, miljarder kronor. Källa: SKL.

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Academedia 5 061 7%
2 Internationella Engelska skolan 1 495 25%
3 Kunskapsskolan 929 19%
4 Thorengruppen 784 12%
5 Praktiska 630 15%
6 Jensen 404 14%
7 Lärande i Sverige 397 47%
8 Inspira 295 1%
9 Power planning system 187 -5%
10 Fria läroverken 183 33%
11 Stadsmissionens skolstiftelse 143 16%
12 Prolympia 123 56%
Gul cell = Ideell

Kommentar

I runda tal 340 000 barn och unga går i en fristående förskola eller skola, och fristående förskolor finns numera i 243 kommuner, fristående grundskolor i 186 och fristående gymnasier i 100.

Andelen elever som går i fristående skolor har ökat stadigt de senaste tjugo åren. I grundskolan handlar det om 15 procent av eleverna. I gymnasieskolan har utvecklingen gått ännu längre. Läsåret 2015/2016 gick var fjärde gymnasieelev (26 procent) i en fristående skola. Vart femte förskolebarn går i fristående verksamhet.

Sammantaget handlar det om 18 procent av alla barn i förskola eller skola upp till och med gymnasium.

Av de 144 00 elever som har valt fristående grundskolor går 68 procent i skolor ägda av kommersiella aktiebolag och ungefär 30 procent i idéburna skolor. På Gymnasienivå finns 75 procent av friskoleeleverna i bolagsägda enheter.

Den offentliga finansieringen av fristående skolor och förskolor uppgick år 2016 till 42,8 miljarder kronor, vilket i pengar räknat är dubbelt så mycket som 2006. Föreningar och stiftelser står för en fjärdedel (10,2 miljarder kronor) och privata företag för resten (32 miljarder).

Friskoleaktörerna fortsätter att expandera antingen genom utökade verksamheter på befintliga skolor eller genom att starta upp nya enheter. Under 2016 växte marknaden med 5,7 procent räknat i pengar. Sedan 2012 handlar det om en tillväxt för de privata alternativen på 25 procent.

Som andel av det totala skolutbudet har ökningen är ökningen inte lika stor. Sedan 2006 har de privata skolföretagen och ideella organisationer som driver skolor ökat sin andel av skolmarknaden från 11 till 16 procent. Men andelen har legat på de 16 procenten de senaste fem åren.

Det i särklass största skolföretaget i Sverige, Academedia, har 160 000 elever i 200 enheter i Sverige, Norge och Tyskland. Bolaget börsnoterades i juni 2016. Tillväxttakten på den svenska offentliga marknaden var 7 procent mellan 2015 och 2016. 

Även Internationella Engelska Skolan (IES), skolbranschens andra gigant, börsnoterades 2016. Knappt en tredjedel av bolagets aktier såldes då till nya ägare. Övriga aktier ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates och skolans grundare Barbara Bergström. Bolaget växer mycket snabbt för att vara ett miljardbolag. Omsättningen ökade 25 procent under 2016. 

Vid skolstarten läsåret 2016/17 hade IES 24 000 elever i över 30 skolor. IES är främst inriktat på grundskoleelever i årskurserna 4 till 9, men satsar på att expandera i årskurs F-3. Bolaget tänker också starta nya skolor på tillväxt- och högskoleorter.

Marknadstrean Kunskapsskolan växer också snabbt. Här ökade omsättningen med 18 procent 2016.

Ett av de tidigare snabbast växande skolföretagen är Thorengruppen, ett familjeägt företag från Umeå som driver gymnasieskolor och företags- och vuxenutbildning. Bolaget Thoren Framtid driver grundskolor och förskolor. Under 2016 ökade bolaget omsättningen med 12 procent.

Den icke-vinstdrivande Stadsmissionens skolstiftelse har vuxit kraftigt sedan stiftelsen 2013 tog över sex gymnasieskolor från den konkursade JB-koncernen. Stiftelsen driver dessutom folkhögskola, komvux, yrkeshögskola och sfi, svenska för invandrare.

De genomsnittliga vinstnivåerna i friskolesektorn ligger på runt 5 procent av omsättningen, vilket är en ganska låg siffra jämfört med de flesta andra branscher i tjänsteindustrin.

Klimatet för de privata skolbolagen har påverkats kraftigt sedan valet 2014. Det mest påtagliga hotet mot de privata bolagen är Ilmar Reepalus välfärdsutredning, som föreslår ett vinsttak för kommersiella aktörer på 7 procent av operativt kapital plus statslåneräntan, ett förslag som är på väg att bli ett förslag i riksdagen efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet.