Offentliga marknaden 2017

Säkerhet

Offentlig marknad: 3 miljarder kronor
Förändring (1 år): ingen uppgift

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Securitas 1 513 58%
2 Avarn Security (fd 4U och G4S) 452 14%
3 Nokas Security 281 0%

Kommentar

Privata säkerhetsbolag har vuxit på den offentliga marknaden. Det är en bransch som domineras av den börsnoterade jätten Securitas. Med 335 000 anställda i 53 länder har bolaget en position som inte liknar något annat bolag som är verksamt på den svenska säkerhetsmarknaden. Securitas omsättning i Sverige uppgick till drygt 5 miljarder under 2016. Enligt Dagens Samhälles uppgifter fakturerade bolaget det offentliga för 1,5 miljarder inklusive moms samma år,  drygt 50 procent mer än året innan.

Men det är inte bara Securitas bland säkerhetsbolagen som har medvind på den offentliga marknaden. Allt fler kommuner och landsting köper in tjänster från de privata säkerhetsbolagen.

Röster höjs mot att skattebetalarna betalar för samma tjänst två gånger när skattemedel används för att finansiera såväl polis som privata säkerhetsbolag.

Ordningsvakterna på gator och torg får mycket uppmärksamhet, men offentlig sektors inköp från säkerhetsföretagen avser mer än så. Andra tjänster som köps in är exempelvis receptionisttjänster, parkeringsvakter och olika typer av elektroniska bevakningssystem. Flera bolag erbjuder också tjänster inom exempelvis brandsäkerhet och utbildningar inom första hjälpen.