Offentliga marknaden 2017

Revisionstjänster

Offentlig marknad: 1 miljard kronor
Förändring (1 år): ingen uppgift

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 PWC 378 -1%
2 EY 325 23%
3 Deloitte 154 -1%
4 KPMG 147 11%

Kommentar

Den offentliga marknaden för revisionstjänster domineras precis som den privata av de fyra stora jättarna. Dessa är PWC, EY, Deloitte och KPMG. Störst är enligt Dagens Samhälles sammanställning PWC, tätt följd av EY. Det förstnämnda bolaget är störst på kommunsidan och det sistnämnda på landsting- och regionsidan.

Sammanlagt under 2016 fakturerade de fyra revisionsjättarna det offentliga för ungefär 1 miljard kronor, inklusive moms.

Förutom de fyra nämnda bolagen finns en rad andra bolag som anlitas av det offentliga för ekonomiska och juridiska stödtjänster. Inget bolag kan dock jämföra sig med dem i affärsvolym.