Offentliga marknaden 2017

Övriga

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Swedish Hospital Partners 3 341 87%
2 ZeroChaos 1 588 7%
3 Siemens 1 429 -8%
4 Kinnarps 1 253 1%
5 Bombardier 1 064 37%
6 E.On 1 030 36%
7 LäroMedia Bokhandel 889 16%
9 Staples 776 3%
10 GKN Aerospace 613 8%
11 BDX 598 49%
12 Vossloh Nordic Switch System 574 -3%
13 Språkservice Sverige 560 29%
14 Destination Gotland 540 18%
15 BTJ Sverige 409 4%
16 HeidelbergCement 406 25%
17 Semantix 381 6%
18 Svensk Markservice Aktiebolag 348 7%
19 Ellevio 339 117%
20 Transvoice 320 17%
21 Invacare 307 3%
22 Fortum 286 -81%

Kommentar

Förutom de branscher som har en egen sektion i denna webbtjänst köper det offentliga in en rad produkter och tjänster från andra branscher i det privata näringslivet. Mycket av det är svårfångat då det inte finns någon samlad statistik och det är svårt att få fram hur mycket det offentliga betalar. Det gäller exempelvis banktjänster och försäkring.

I tabellen ovan listas bolag med en betydande fakturering till stat, kommun och landsting. Branschtillhörighet varierar kraftigt hos dessa bolag. Det är bland annat produkter som kontorsmateriel, rullstolar och järnvägsväxlar och tjänster som transporter, konsultförmedling och bevakning.

Många av dem återfinns även på listan över de 150 största bolagen på den offentliga marknaden.