Offentliga marknaden 2017

Omsorg

Offentlig marknad: 41 miljarder kronor
Förändring (1 år): +2,5% (1 miljard)

Så har köpen från privata aktörer utvecklas sedan 2010, miljarder kronor. Källa: SKL.

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Attendo 5 481 7%
2 Humana 5 438 4%
3 Ambea 5 020 24%
4 Frösunda 2 997 4%
5 Olivia 2 829 0%
6 Aleris 1 533 12%
7 Förenade Care 1 330 3%
8 Brukarkooperativet JAG 895 -3%
9 Jokarjo 818 115%
10 Bräcke Diakoni 741 13%
11 Norlandia Care 459 20%
12 Värdig Omsorg (Temabo) 432 8%
13 Särnmark 416 11%
14 Stiftelsen Stora Sköndal 395 6%
15 HSB Omsorg 377 -2%
16 Alminia Personlig Assistans 340 2%
17 Kavat Vård 269 10%
18 Omsorgshuset 215 1%
19 VH Assistans 190 -5%
20 Vivida Assistans 189 1%
Gul cell = Ideell

Kommentar

Kommunerna köpte vård och omsorg av privata aktörer för 41 miljarder kronor 2016, enligt data från SCB:s resultatsammanräkningar för kommunerna. Större delen av köpen görs från kommersiella företag (37 miljarder) och en mindre del (3,6 miljarder) från idéburna stiftelser och föreningar. 

Totalt står privata leverantörer för 17,3 procent av de samlade nettokostnaderna för kommunal vård och omsorg. 2006 handlade det om 12 procent. 

Framför allt har de privata aktiebolagen vuxit extremt snabbt på omsorgsmarknaden. Bara de senaste fem åren handlar det om en tillväxt på 27 procent. Idéburna aktörer har knappt vuxit alls under samma period.

I nuläget drivs till exempel en dryg femtedel (21 procent) av alla platser på särskilda boenden för äldre och 65 procent av alla som har personlig assistans har valt en privat utförare.

Privata aktörer har framför allt ökat sin andel inom hemtjänsten genom åren, där de i dagsläget utför 23 procent av alla hemtjänsttimmar. År 2008 var den andelen 16 procent. Utvecklingen har främst drivits på av LOV, lagen om valfrihetssystem, som tillämpas i ungefär hälften av kommunerna.

På den privata vård- och omsorgsmarknaden verkar totalt cirka 12 500 företag, men marknaden domineras kraftigt av sju stora koncerner som alla omsätter miljarder varje år. Koncernerna står för ungefär halva den totala marknaden.

Tidigare var de flesta av storkoncernerna ägda av riskkapitalbolag. Så är inte längre fallet. Storbolagen Attendo, Humana och Ambea (Vardaga/Nytida) är numera börsnoterade. Aleris, ägs av Wallenbergarnas maktbolag Investor, som i sin tur är börsnoterat. Förenade Care är ett danskt familjeföretag. Bara Team Olivia och Frösunda ägs fortfarande av riskkapitalbolag. 

I stort sett alla de stora bolagen bedriver verksamhet inom alla tre omsorgsområdena: äldreomsorg, funktionsnedsättning samt ungdoms- och missbruksvård. Några bedriver även sjukvård. Och flertalet exporterar också sina tjänster, framför allt till de övriga nordiska länderna.

Störst av alla är Humana, som har vuxit snabbt genom förvärv av andra bolag, under 2015 och 2016 köptes till exempel nio företag. Humana har också börjat öppna särskilda boenden i egen regi och hoppar därmed på trenden bland omsorgsföretag att bygga egna boenden. Under 2016 stod privata omsorgsbolag för 36 procent av alla nybyggda platser på särskilda boenden för äldre.

Största nybyggaren är branschtvåan Attendo, som vid juni månads utgång hade över 2 700 nya platser under uppförande i Sverige och Finland.

En annan storbyggare är det tredje största företaget på listan, Ambea, som driver äldreomsorg, boenden och verksamhet för personer med funktionsnedsättning, hvb-hem samt missbruksvård. Ambea äger Vardaga, Nytida och bemanningsföretagen Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team. Bolaget har även startat Rent-A-Socionom.

På topplistan över de 20 största omsorgsaktörerna finns även två assistansföretag. Kostnaderna för assistansersättning och personlig assistans har ökat kraftigt och regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen och vilken roll de vinstdrivande assistansföretagen spelat för kostnadsutvecklingen. Utredningen ska vara klar i oktober 2018.

Vinstnivåerna är med få undantag låga i omsorgsbranschen. Bara i undantagsfall nås rörelsemarginaler på 5 procent eller mer. Inom vissa delbranscher, till exempel hemtjänst och assistans, är marginalerna oftast inte mer än ett par procent.

Klimatet för de privata omsorgsbolagen har påverkats kraftigt sedan valet 2014. Det mest påtagliga hotet mot de privata bolagen är Ilmar Reepalus välfärdsutredning, som föreslår ett vinsttak för kommersiella aktörer på 7 procent av operativt kapital plus statslåneräntan, ett förslag som är på väg att bli ett förslag i riksdagen efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet.