Offentliga marknaden 2017

Medicinsk utrustning

Offentlig marknad: 22 miljarder kronor
Förändring (1 år): oförändrad

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Onemed 2 245 7%
2 ApoEx 2 218 30%
3 Mediq 1 887 8%
4 Abbott 595 58%
5 TeamOlmed 420 9%

Kommentar

Sverige har en tradition av framgångsrika och innovativa företag inom medicintekniska området. Svenska uppfinningar som strålkniven och pacemakern har lagt grunden för internationella storkoncerner.

Hälso- och sjukvårdshuvudmännen, främst landstingen, köper allt mer medicintekniska produkter. Värdet ligger totalt på cirka 22 miljarder kronor, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

TLV spår att medicinteknik kommer att bli än mer betydelsefull i vården i framtiden. Sannolikt får tekniken en mer behandlande funktion och kan till viss del ta över läkemedlens roll.

Medicinteknikbranschen är spretig och rymmer allt från tillverkare av bomullskompresser till magnetröntgenkameror. 

Det finns ett tusental medicintekniska företag i Sverige. 640 har minst fem anställda och en nettoomsättning på över 1 miljon kronor. 180 företag bedriver forskning och utveckling i Sverige.

Branschorganisationen Swedish Medtech organiserar runt 170 företag och de står för 90 procent av omsättningen i branschen. Swedish Medtechs bearbetning av statistik från SCB visar att exporten av medicintekniska produkter var nästan 20 miljarder kronor 2016 och importen låg på samma nivå. I statistiken ingår inte förbrukningsvaror, utan annan medicinsk utrustning, tandvårdsmaterial, strålningsutrustning, rullstolar med mera.