Offentliga marknaden 2017

Livsmedel och måltider

Offentlig marknad: 9 miljarder kronor
Förändring (1 år): oförändrad

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Martin & Servera 3 422 5%
2 Menigo 2 539 6%
3 Sodexo 1 157 15%
4 Arla Foods 247 -12%
5 ISS 225 -9%
6 Svensk Cater 210 -5%
7 Compass Group 168 2%
8 Dafgård 41 -41%

Kommentar

Varje dag serveras i Sverige cirka 3 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg, enligt Livsmedelsverket. Flest serveras inom skolan, cirka 1,3 miljoner måltider dagligen. Cirka 750 000 måltider serveras inom förskolan, 390 000 på fritids, 360 000 inom äldreomsorgen och runt 74 000 inom sjukvården. Siffrorna är exklusive personalmåltider. Därtill serveras en hel del mat inom statlig verksamhet, som kriminalvård och försvar.

Exakt hur stor notan är för all mat är svårt att röna ut. Livsmedelsverket refererar bland annat till Delfi Foodservice, Agroidé, Lantbrukarnas Riksförbund och Skolverket. Kostnaden för kommuner och landsting hamnar sannolikt på runt 20–25 miljarder. Mycket av maten lagas i egen regi. Offentlig sektors inköp från privata bolag beräknas till cirka 9 miljarder kronor. Av de 9 miljarderna står kommunerna för 6,3, landsting och regioner för 1,2 och statlig verksamhet för 1,4 miljarder kronor.

En allt större del av maten på tallrikarna består av ekologisk mat. 2016 beräknas andelen vara 33 procent, jämfört med 31 procent året innan. Ökningen har varit jämn i 10–15 år. 2003 var andelen ekologisk mat 3 procent, enligt Ekomatcentrum.