Offentliga marknaden 2017

Läkemedel

Offentlig marknad: 38 miljarder kronor
Förändring (1 år): +2,7% (1 miljard)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Novartis 2 146 7%
2 Pfizer 2 118 -8%
3 Orifarm 1 548 8%
4 Roche 1 492 7%
5 MSD 1 393 -9%
6 Gilead Sciences 1 391 2%
7 Abbvie 1 332 4%
8 Astrazeneca 1 082 -4%
9 Bayer 892 16%
10 Bristol-Myers Squibb 901 20%
11 Glaxosmithkline 866 10%
12 Johnson & Johnson 724 15%
13 Novo Nordisk 710 -5%
14 Medartuum 666 49%
15 Boehringer Ingelheim 515 10%
16 Paranova 416 -32%
17 CSL Behring 509 5%
18 Actavis 441 -3%
19 Orion Pharma 492 10%
20 Lilly 444 -8%

Kommentar

Efter några år med svag ökning och till och med minskning av den totala läkemedelsförsäljningen gick den upp rejält 2015 och passerade 40-miljarderstrecket. Den trenden fortsatte under 2016, då Apotekens försäljning var 42 miljarder kronor, enligt Läkemedelsföretagen LIF:s sammanställning av fakta om läkemedelsmarknaden.

Försäljningen av receptbelagda läkemedel var nästan 30 miljarder kronor under 2016.

Läkemedel inom läkemedelsförmånen omsatte 26 miljarder kronor. Av denna del betalade patienterna egenavgifter på drygt 5 miljarder.

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen omsatte nästan 4 miljarder kronor. Majoriteten rör smittskyddsläkemedel som betalas av landstingen.

Landstingens slutenvård köpte rekvisitionsläkemedel för 8 miljarder kronor.

Receptbelagda läkemedel och rekvisitionsläkemedel kan sägas utgöra den offentliga marknad som är intressant för läkemedelsföretagen, det vill säga runt 38 miljarder kronor.

Den helt privata läkemedelsmarknaden uppgår till cirka 5 miljarder kronor, inklusive dagligvaruhandelns försäljning.

Att vissa företag, förutom försäljning, även bedriver produktion i Sverige samt en omfattande parallellimport gör att redovisningen för de svenskregistrerade företagen inte ger en helt rättvisande bild av den svenska marknaden. Listan är baserad på LIF:s uppgifter om läkemedelskoncernernas försäljning i Sverige. Uppgifterna återspeglas inte nödvändigtvis i företagens svenska bokslut och kan variera bolagen emellan samt år från år.