Offentliga marknaden 2017

Kommunikation

Kommentar

Kommunikationskonsulterna har allt sedan 1990-talet haft en god tillväxt på offentliga marknaden. Omfattningen av antalet uppdrag som reklam- och pr-byråer gör för staten, kommunerna, regioner och landsting har fördubblats de senaste 15 åren. Den offentliga världen har också kommit att i allt högre grad kommunicera genom reklam. 

Statens köp av reklamutrymme kan uppskattas till 1-2 miljarder kronor, men då svarar tre statliga eller delvis statliga bolag – Telia Sonera, Svenska Spel och Apoteket – för den absoluta merparten. Kommunernas köp av reklamplats kan uppskattas till 400-500 miljoner kronor. Här är några kommunala bolag med som dominanter, som Storstockholms lokaltrafik (SL), kommunägda nöjesparken Liseberg i Göteborg och Västtrafik. 

De offentliga reklamköpen kan således sammanfattas till strax under 2 miljarder kronor. Intäkterna hamnar i huvudsak hos dagstidningar, tv-kanaler, digitala söktjänster och hos bolag som säljer utomhusreklam.

Staten, kommuner, regioner och landsting köper årligen tjänster av reklambyråer för uppskattningsvis 400 miljoner kronor. 

PR-branschen i sin helhet omsätter runt 2 miljarder kronor totalt. 

I gränslandet mellan reklam och PR finns också en växande offentlig marknad för konsulter som specialiserat sig på varumärkesprofilering och omvärldsanalys.