Offentliga marknaden 2017

Kollektivtrafik

Offentlig marknad: 46 miljarder kronor
Förändring (1 år): +7% (3 miljarder)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Nobina 3 940 11%
2 Keolis 3 491 -2%
3 MTR 3 108 4%
4 Arriva 2 842 2%
5 Transdev 1 270 10%
6 Bergkvarabuss 663 0%
7 Nettbuss 517 3%
8 Bivab 445 3%
9 Björks & Byberg 294 -7%
10 SamBus 288 3%
11 Stockholms Spårvägar 176 51%

Kommentar

Under 2016 gjordes nära 1,6 miljarder resor i kollektivtrafiken enligt Trafikanalys. Det var 4 procent fler än 2015. Av dem var endast en liten del rent kommersiella, 24 miljoner eller 1,5 procent. Resten av resorna var på något sätt subventionerade av det offentliga.

Vanligaste trafikslaget är buss som stod för 52 procent av resorna. Därefter tunnelbanan i Stockholm, 23 procent. Tåg stod för 14 procent och spårvagn för 10 procent. Fartygsresor förekommer i blygsam omfattning med cirka en procent av resorna.

Under 2015 gjordes i genomsnitt 151 påstigningar per person i landet. 2016 ökade det till 156. Flest resor gör invånarna i storstäderna. Den genomsnittliga stockholmaren gjorde en resa per dag under 2016. Genomsnittet i Västra Götaland var 181 stycken under hela året och i Skåne 125. Minst antal resor gjorde man på Gotland, 16 stycken per person.

Av den totala kostnaden på 46 miljarder kronor stod resenärerna för ungefär hälften, 22,5 miljarder kronor och drygt hälften finansierades av det gemensamma. Landstingen stod för knappt 21 miljarder kronor och kommunerna bidrog med knappt 2,5 kronor. Staten sköt också till en mindre del, cirka 430 miljoner kronor. Siffrorna kommer från Trafikanalys.

Branschen består av några få internationella giganter, några inhemska storbolag samt en mängd mindre bolag. Flera bolag är resultat av sammanslagningar av många bolag för att kunna bedriva trafik i vissa regioner. Exempel på sådana bolag är Bivab och SamBus.