Offentliga marknaden 2017

Försvarsmateriel

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 SAAB 11 490 11%
2 BAE Systems 921 2%

Kommentar

Vapen och annan försvarsmateriel köps in av Försvarets Materielverk (FMV). Den absolut största kunden är Försvarsmakten men även polisen, kustbevakningen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap är kunder. Inköpen 2016 var på ungefär samma nivå som 2015. Försvaret köpte in utrustning för 18,4 miljarder och övriga kunder för 1,3 miljarder.

Överlägset största aktör på marknaden är börsnoterade Saab, men också brittiska BAE Systems är en betydande leverantör av utrustning till försvaret.