Offentliga marknaden 2017

Färdtjänst, skolskjuts och sjukresor

Offentlig marknad: 9 miljarder kronor
Förändring (1 år): -10% (1 miljard)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Cabonline Group 1 298 110%
2 Samtrans 537 92%
3 Bergkvarabuss 132 -1%
4 Samres 97 -42%
5 Flexbuss 41 44%

Kommentar

Största aktören på marknaden är Cabonline Group, som äger de stora taxibolagen Taxi Kurir och Sverigetaxi (före detta Taxi 020). Tidigare var det här en svensk koncern, Fågelviksgruppen, men den såldes 2015 till det USA-baserade riskkapitalbolaget H.I.G. Capital.

I koncernen Transport IT Group ingår bland annat Samtrans, Taxi 10 000 och Eskilstuna Taxi.

Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor benämns också särskilda persontransporter. Det finns ingen samlad statistik för den här formen av kollektivtrafik. Men Trafikanalys redovisar varje år kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 2016 var nettokostnaderna för hela färdtjänsten nästan 3 miljarder kronor.

Sedan 1998 har nettokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ökat med drygt 40 procent, trots ett minskat resande. Under 2016 genomfördes nästan 11 miljoner resor med färdtjänst, 1991 var siffran 15 miljoner.

Statistik för skolskjuts och sjukresor för 2016 finns inte. Men det pågår en statlig utredning om särskilda persontransporter, den ska bland annat ska föreslå hur statistiken ska hanteras.

För några år sedan låg dock kostnaderna för skolskjuts på drygt 4 miljarder kronor och 2 miljarder kronor för sjukresor, enligt en förstudie från Trafikanalys.