Offentliga marknaden 2017

Energi

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 E.On 1 551 -19%
2 Fortum 1 020 16%

Kommentar

Energianvändningen i Sverige ska minska med 20 procent till år 2020, jämfört med 2008. Det betyder att det ställs krav på energieffektivisering inom i princip all offentligt bedriven verksamhet.

Det är stora belopp det handlar om. Kostnaden för energi i landets kommuner uppgår till cirka 1 800 kronor per invånare och år. För landstingen är kostnaden cirka 210 kronor per invånare. 

I landsting och regioner ska energianvändningen minska med 20 procent till år 2020, jämfört med 1995. Ett betydande arbete har redan gjorts. Sedan 2009 har energianvändningen minskat med 9 procent. Totalt har den besparingen inneburit sänkta kostnader med cirka 180 miljoner kronor årligen.

Marknaden domineras av finska Fortum, tyska Eon samt statliga Vattenfall. Det finns också ett fåtal större kommunägda bolag såsom Göteborgs Energi, Tekniska Verken i Linköping och Jämtkraft. Därtill kommer ett hundratal lokala energibolag, varav många är kommunalt ägda.