Offentliga marknaden 2017

Bilar

Offentlig marknad: 2 miljarder kronor
Förändring (1 år): Ingen förändring

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Scania 158 22%
2 Volvo Car 158 -11%
3 Mercedes-Benz 133 -20%
4 Autokaross Rescue Systems 68 -26%
5 Nilsson Special Vehicles 68 -9%
6 VW Sverige 67 3%
7 Volvo Lastvagnar 62 -42%

Kommentar

Mindre än 1 procent av landets personbilar används i offentlig sektor. Enligt Trafikanalys handlar det om 8 400 personbilar. Men de bilarna omsätts oftare än privatägda bilar. De nyregistrerade personbilarna utgör 10,3 procent av totala antalet bilar som rullar i offentlig tjänst, motsvarande siffra för privatbilar är 7,5 procent.

I offentlig förvaltning rullar utöver personbilarna också 1 800 lätta lastbilar och 1 200 tunga lastbilar (över 3,5 ton). På landets vägar finns också 13 900 bussar, där de flesta används i kollektivtrafik. Även här är förnyelsegraden hög, förra året nyregistrerades nästan 1 400 bussar.

Den offentliga bilmarknaden är uppsplittrad på olika nischer. Mercedes är en stor leverantör av ambulansfordon liksom av lätta lastbilar. Det senare gäller även Volkswagen, med VW Caddy i en klass för sig. Bland räddningstjänstens tyngre fordon dominerar Scania men även Volvo är en stor leverantör till många stationer. I grunden handlar det om lastbilar i standardutförande som anpassas till räddningstjänsten på bland annat Autokaross Rescue Systems.

Största säljare av nya bussar är Volvo, med Mercedes som tvåa och Scania som trea. 

Mest dominerande bland de offentligägda personbilarna är Volvo, det motsvarar också det svenska bilmärkets ställning på hela marknaden där 22 procent av Sveriges 4,7 miljoner personbilar i trafik är en Volvo. Med VW som tvåa med 11,6 procent och Toyota med 6,7 procent av personbilarna i trafik.

Med tanke på att många bilaffärer görs av oberoende återförsäljare är det svårt att få fram de korrekta siffrorna för respektive producent. Vår lista är baserad på uppgifter från respektive importör/företag. 

Till branschen bör även det offentligas köp av service och reparationer räknas. Där finns många olika leverantörer.