Offentliga marknaden 2017

Bemanning

Offentlig marknad: 7 miljarder kronor
Förändring (1 år): +133% (4 miljarder kronor)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 NGS Group 468 14%
2 Läkarleasing 427 14%
3 Dedicare 381 34%
4 Manpower 317 19%
5 Ambea 314 1%
6 Academic Work 281 55%
7 Randstad (fd Proffice) 225 21%
8 Bemannia 84 74%
9 Poolia 72 52%
10 Adecco 67 -20%

Kommentar

Bemanningsbranschen omsätter cirka 31 miljarder kronor och branschorganisationen Bemanningsföretagen har över 600 medlemsföretag. Personalmässigt handlar det om 76 000 årsanställda på bemanningsföretagen,  som anlitas av en uppsjö av branscher inklusive offentlig sektor. 

Även om stora insatser görs för att minska behoven fortsätter det offentliga att öka sina utgifter för inhyrd personal. Särskilt uppmärksammade är de så kallade hyrläkarna, som blir fler och fler för varje säsong. Inhyrd vårdpersonal, främst läkare och sjuksköterskor, kostade landstingen och regionerna 4,6 miljarder kronor 2016, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inhyrd personal står för 3,6 procent av vårdens personalkostnader. 

En relativt ny bemanningsbransch är den för socionomer, där företagen erbjuder kommunerna socialsekreterare att hyra in. Hård arbetsbelastning har gjort att många socialsekreterare sagt upp sig. Under 2016 sa 1 440 socialsekreterare upp sig, enligt en enkät i Dagens Samhälle. Enligt samma enkät försåg bemanningsföretagen kommunerna med 400 inhyrda socialsekreterare under året.

Även i skolan ökar den inhyrda personalen. Det finns totalt 159 000 legitimerade grund- och gymnasielärare i landet, men växande barngrupper och pensioneringar gör att det kommer saknas 60 000 lärare inom några år.

Flera av bemanningsföretagen växer mycket kraftigt. Dedicare som förmedlar läkare, sjuksköterskor och socionomer, Academic Work, Bemannia och Poolia visar tillväxttal på 34 till 74 procent.

Bemanningsbranschen domineras sedan länge av Manpower, Randstad (f d Proffice) och Adecco som kontrollerar över 40 procent av den svenska marknaden, även om deras exponering mot offentlig sektor varierar. I omsättning tar sig även Academic Work in bland de stora aktörerna. De verkar inte inom vårdsektorn men har  inom områden som ekonomi och administration.nära fördubblat sin försäljning till offentlig sektor.