Offentliga marknaden 2017

Arkitekter

Offentlig marknad: 3 miljarder kronor
Förändring (1 år): -14,5% (0,5 miljarder kronor)

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 White Arkitekter 391 0%
2 Tengbomgruppen 252 30%
3 Link Arkitektur 93 -23%
4 Temagruppen 64 -25%
5 Wingårdh 32 -18%

Kommentar

Att bostadsbyggandet går för högtryck har betytt goda tider för landets cirka 8 000 arkitekter. 87 procent av arkitektföretagen vill öka antalet anställda, enligt Sveriges arkitekters branschrapport 2017. Men bristen på arkitekter ökar. Arbetslösheten i branschen låg i juli 2017 på 0,6 procent. 

Arkitektbyråerna är i första hand underleverantörer till byggbranschen och är involverade i en rad stora projekt åt den offentliga sektorn. Branschen är starkt beroende av den generella byggkonjunkturen. 

White Arkitekter är klart störst både på den offentliga marknaden och största byrå totalt med tio kontor i Sverige och totalt 900 anställda inklusive verksamheten i Danmark och Storbritannien. Tvåan Tengbomgruppen har strax över 600 anställda och Temagruppen 470. 

Både White och Tengbomgruppen har varit inblandade i ett av de senaste årens mest uppmärksammade offentliga projekt, Nya Karolinska i Solna. White är också byrån bakom den nya stadsplanen för Kiruna.

Gert Wingårdh har varit med länge och har inte minst genom programmet Husdrömmar i SVT blivit den mest kända arkitekten. Från att huvudsakligen ha haft privata uppdrag har hans byrås offentliga uppdrag ökat.   

Link Arkitektur har svarat för utformningen av Citybanans station City och har en stor del av sin försäljning till offentliga kunder. 

Utöver de stora arkitektbyråerna finns många mindre byråer. Totalt omfattar branschen runt 1 200 företag.

Förutom arkitektkontoren levererar även flera bygg- och teknikkonsulter arkitekttjänster. Ett exempel är Sweco, men företagets leveranser till offentliga kunder redovisas i i översikten för teknikkonsulter.

Totalt beräknas arkitektbranschen omsätta 10 miljarder kronor. Omsättningen på den offentliga marknaden varierar beroende på vilka uppdrag som är aktuella och beräknades uppgå till 3 miljarder kronor 2016.

Framtiden för arkitektbranschen ser ljus ut. Vid sidan av bostadsbyggandet pekar alla prognoser på att offentlig sektor de kommande åren står inför stora investeringsbehov i verksamhetslokaler.