Offentliga marknaden 2017

Ambulanser och sjuktransporter

Offentlig marknad: 1,5 miljarder kronor
Förändring (1 år): oförändrat

Ledande aktörer

Företag Värde, Mkr Tillväxt 1 år
1 Falck Ambulans 603 0%
2 Babcock Scandinavian AirAmbulance 454 9%
3 Samariten Ambulans 335 7%
4 Premedic Östergötland 51 -24%

Kommentar

Falck Ambulans är störst på den offentliga marknaden för ambulansverksamhet och sjuktransporter. Företaget har uppdrag i Stockholms läns landsting, Region Skåne, Östergötland, Västerbotten, Västernorrland och Gotland. Moderbolag är danska Falck, som är majoritetsägt av Lundbeck Foundation.

Nummer två på marknaden är Babcock. Den internationella koncernen äger två bolag med verksamhet i Sverige och Finland. Scandinavian Air Ambulans kör ambulansflyg baserade i Umeå, Luleå, Stockholm och Göteborg och omsätter 191 miljoner kronor. Scandinavian Medicopter driver ambulanshelikoptrar på baser i Gällivare, Lycksele, Stockholm och Visby samt i Finland. Den svenska verksamheten omsätter 254 miljoner kronor.

Samariten Ambulans har verksamhet i Stockholms län och Region Skåne. 

Premedic Östergötland driver ambulansverksamhet i östra delen av länet på uppdrag av Region Östergötland.

Stockholms läns landsting äger ett eget bolag, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), som omsatte 237 miljoner kronor 2016.

Det finns ingen samlad statistik över vad ambulanssjukvård och sjuktransporter kostar för landstingen. Inte heller hur stor andel som är utlagd på entreprenad.

Men de dominerande bolagen omsätter tillsammans nästan 1,5 miljarder kronor, vilket alltså är den offentliga marknaden. I övrigt finns ett fåtal mindre företag med omsättning från någon miljon till ett tiotal miljoner kronor.